понеделник, 30 август 2010 г.

The winner is ... me

Здравейте, преди малко повече от месец разбрах че съм спечелила блог наградата на Трейси.
А днес вече я държа в ръце :)
Много съм щастлива, че късмета беше точно на моя страна.
Ето снимкa на наградата:

Hello, just over a month I realized that I won a blog candy from Tracey.
And today keep the candy in my hands :)
I am very happy that it was just luck on my side.
Here is photo of the candy:


вторник, 24 август 2010 г.

Lilium Stargazer for Zlati

Здравейте, току що разбрах от Злати, че вече държи в ръце картичката, която й пратих за рожденния ден и за това бързам да я публикувам.
От Злати знам, че много харесва лилиумите и то точно този вид, за това реших да й направя картичка с това красиво цвете.
Hi, I just realized from Zlati that she already holds in her hands the card that I sent for her birthday and for that I hasten to publish it.I know that Zlati like very much liliums and it precisely this kind, so I decided to make a card for her with this beautiful flower.

Забравих да кажа, че използвах скеч на Everything but the Kitchen Sink:
I forgot to say that I used to sketch from Everything but the Kitchen Sink:

I apologize if there are mistakes but I use Google translator.

понеделник, 23 август 2010 г.

Never too early for christmas cards

Здравейте, днес отново е понеделник и е време за картичка за Крейзито.
Този път темата е
"Никога не е твърде рано за коледни картички".
Спонсори на таз седмичното предизвикателство са
страхотните дигитални печати на Sassy Studio design, a наградата 2 печата по избор.

Честно казано ми беше трудно да се настроя толкова рано на Коледна вълна , но мисля че картичката ми стана доста добра.
Вие какво ще кажете?
Hello, today is Monday again and it is time for a card for The Crazy Challenge.This time the theme is "Never too early for christmas cards".Sponsors of this weekly challenge is great digital stamps Sassy Studio design, and one lucky winner get 2 stamps of their shop.
To me it was difficult to set up so early of Christmas wave, but I think that my card was pretty good.What do you think?


П.С. Мисля да участвам с тази картичка при "Двете Елши", където темата е: Коледа през лятото.
P.S. I think I can handle with this card in "Two Elshi", where the theme is: Christmas in the summer.I apologize if there are mistakes but I use Google translator.

петък, 20 август 2010 г.

Wedding envelopes

Здравейте, много се извинявам, но все още не съм намерила свободно време, за да разгледам блоговете ви, надявам се да ми простите.
Имам да уча за изпит, имам няколко поръчки за картички и покани за детски рожден ден, и просто нямам много време.
Hello, very sorry, but I still have not gotten free time to look at your blog, I hope you forgive me.I have to study for an exam, I have several orders for cards and invitations for children's birthday, and I just do not have much time.

Направих още 6 сватбени плика за парички.
Ето ги и тях:
I did another 6 wedding envelopes for money.Here they are:
I apologize if there are mistakes but I use Google translator.

сряда, 18 август 2010 г.

Red, yellow and white

Здравейте, напоследък нямам време да посещавам блоговете ви, но се надявам да открия скоро свободно време.
Сега ще ви покажа една бърза картичка, която направих преди няколко дена.
Цветчетата ми ги оплете моята мила майчица.
Картичката е по скеч на Clean & Simple.
Hello, recently I don't have time to visit your blogs, but I hope soon to find free time.Now I'll show you a quick card that I made a few days ago.These flowers my dear mother got entangled them.
The card provides a sketch of Clean & Simple.

I apologize if there are mistakes but I use Google translator.

вторник, 17 август 2010 г.

Cards for name days

Здравейте, сега ще ви покажа 3 картички, които правих по поръчка.
Едната картичка трябваше да е в синьо и жълто, другата избраха да е като предишна моя картичка , а за третата условието беше да присъстват сатененото цвете и заврънтулките, които бях сложила на един от пликовете, които бях правила наскоро.


Hello, I will show you three cards that I made to order.The one card had to be in blue and yellow, the other is selected as my previous card, a condition for the third card was to attend the satin flower and the swirls, which I was put on one of the envelopes, which I've been doing recently.I apologize if there are mistakes but I use Google translator.

понеделник, 16 август 2010 г.

Pink, green and elephant

Здравейте, това слонче си го бях принтирала преди доста време, но отлежаваше до вчера, когато реших да го оцветя и да направя картичка по новата тема на "Двете елши", а именно : Бебешко предизвикателство.
Скеча е на The Sweet Stop.
Hi, in this card I used a elephant which I printed a long time ago, but I didn't use it until yesterday when I decided to color it and make a card with the new theme of "Two elshi", namely: Baby challenge.Sketch is The Sweet Stop.
I apologize if there are mistakes but I use Google translator.

неделя, 15 август 2010 г.

Любовна картичка / Love card

Здравейте, днес направих 2 картички, но ще ви покажа само едната.
С нея ще участвам в Картичкофурийското предизвикателство с тема Едноцветна картичка и в City Crafter Challenge Blog, където трябва да има сърце на картичката.

Hello, today I made two cards, but I'll show you only one.With it I will participate in Cardsaddicted challenge with theme: Plain color card and in City Crafter Challenge Blog, where must have heart of the card.
I apologize if there are mistakes but I use Google translator.

четвъртък, 12 август 2010 г.

Картичка за рожден ден/Cat with purple ribbon

Здравейте, днес Рожден ден има една изключително талантлива жена, на която много се възхищавам.
Тя се занимава с шиенето на страхотни играчки.
Това е Cattt или по-накратко Вили.
Да си жива и здрава миличка, продължавай да твориш такива красоти, които да радват и мало, и голямо!
Hello, Birthday today have one extremely talented woman, which I very much admire.
She
deals with the sewing of great toys.This is Cattt or a short Villi.Honey, Be alive and well, keep creating such beauty to enjoy young and old people!

Идеята за картичката дойде почти от самосебе си.
Вили се нарича Cattt, за това реших, че на картичката трябва да присъства някое сладко коте.
Чудех се в какви цветове да е картичка, загледах се в заглавието на блога й, което е в лилаво, погледнах и текста на публикациите й, той също е лилав.
Реших, че картичката трябва да бъде в лилавата гама.
За модела на картичката спомогна скеча на A Spoon Full of Sugar.
И така накрая се получи ето това:
The idea for the card came off by itself.
Villi is called Cattt, for this I decided that the card should have a cute kitten.I wondered what colors to choose for the card,
I looked at the title of her blog, which is purple, and looked at the text of her publications, it is also purple.I thought the card must be in purple range.For the model of the card helped the sketch of A Spoon Full of Sugar.
I apologize if there are mistakes but I use Google translator.

сряда, 11 август 2010 г.

Картички и плик/Cards and envelope

Здравейте, тези дни по принцип направих доста картички, но трябва да изчаквам да минат поводите, за да мога да ги публикувам.
Сега ще ви покажа част от последните ми картички.
Вчера леля ми имаше рожден ден. Родителите ми решиха, че няма да й купуват подарък, за това направих плик за парички и картичка към него.
Цвета е прасковен, защото това е любимият цвят на леля ми.
Hi, these days, in principle, I made many cards, but I have to wait to past events, so I can post them.Now I'll show you some of my recent cards.Yesterday my aunt had a birthday. My parents decided not to buy her a gift, so I made an envelope for money and a card to it.Color is peach because it is the favorite color of my aunt.Рожденичката искаше да поднесе на всекиго от присъстващите по една картичка, която да им остане за спомен.
Направих 12 картички, 6
дамски и 6 мъжки.
Модела на картичките вече сте ги виждали, но сега съм вмъкнала и доза разнообразие.

My aunt wanted to give to everyone who attended her celebration a card that they remain as a souvenir.
I made 12 cards, 6 cards for women and 6 for men.
You've already seen a pattern of cards, but now I insert and dose range.
I apologize if there are mistakes but I use Google translator.

вторник, 10 август 2010 г.

Pink and purple flowers

Здравейте за втори път днес.
Искам още веднъж да честитя Рожденния ден на Рони!
Искам да й пожелая да й се случват, до колкото е възможно, само хубави неща в живота!
Вчера й пратих ето тази картичка, а днес тя ми каза че вече е при нея:
Hello for the second time today.I want to again congratulate the Birthday of Veronica!I want to wish her only good things happen in her life, as much as possible!
Yesterday I sent her this card here and today Veronica told me that the card is already in her.
I apologize if there are mistakes but I use Google translator.

White, green and red

Здравейте, реших и аз да се включа в Плодовото предизвикателство на "Двете елши".
Направих една бърза, но
според мен симпатична картичка.
Hello, I decided to join in challenge of "Two elshi" with theme Fruits.I made a quick card, but I think it is cute.
I apologize if there are mistakes but I use Google translator.

понеделник, 9 август 2010 г.

Orange, yellow, green and bird

Ето, че дойде понеделник и това не e кой да е понеделник, а този в който аз за пръв път показвам моя картичка като дизайнер в Щурото предизвикателство.
Here comes Monday and that it is not any Monday, and that when I for the first time show my card as a designer in The Crazy Challenge.

Тази седмица темата е "Горски приятели / Обратно към природата".
Наградата е цели 4 картинки по избор от страхотните дигитални печати на таз седмичния ни спонсор -
Robyn's Fetish.

This week's theme is "Forest Friends / Back to Nature".The prize is four pictures of the great digital stamps of our sponsor this week - Robyn's Fetish:

А това е моята картичка по темата, надявам се да ви хареса:
And this is my card on the theme, I hope you enjoy it:

Използвала съм един от сладурските печати на спонсора ни.
Оцветих го с акварелни моливи.
Много се чудих дали да не добавя някое цвете за украса, след известно колебаене я оставих в този вид.
I have used one of the cute stamps of our sponsor.I paint it with watercolor pencils.I very much wonder whether to add a flower for decoration, after some wavering I might let this kind.
I apologize if there are mistakes but I use Google translator.

петък, 6 август 2010 г.

Картичка за рожден ден/White, pink and butterfly

Здравейте, днес е поредния горещ летен ден.
Днес излезна новото предизвикателство от Картичкофуриите с тема: От старо - ново, рециклирай.
Преди около седмица, когато бях при родителите ми, си намерих една доста стара пеперудка, на която още тогава ми хрумна да й направя нови крила и да я сложа на някоя картичка. Като даде тази тема Деси един вид ме накара да побързам с рециклирането, иначе щеше да си стои още и да си чака реда.
Ето това е снимка на поизмачканата пеперудка.
Hello, today is yet another hot summer day.Today get out the new challenge from Cardsaddicted with the theme: From Old - new, recycle. About a week ago when I was at my parents, I found a very old butterfly, which even then I occurred to make new wings and put it on a card. Giving this theme Desi spur me to hurry up with recycling, the butterfly would otherwise staying still and waiting to order.
Here is a picture of a creased butterfly :

А така изглежда пеперудката вече с новите крилца и даже залепена върху картичка:
And now it seems the new butterfly wings and even pasted on card:

С тази картичка ще се включа и в Pile it on, където темата е Пеперуди, буболечки и пчели и в CPS-card Sketches, а ето и скеча им:
With this card I will join in Pile it on, where the theme is butterflies, bugs and bees , and in CPS-card Sketches, and here are their sketch:

I apologize if there are mistakes but I use Google translator.

сряда, 4 август 2010 г.

Wedding envelopes

Здравейте, тези дни малко помързелувах, малко пообикалях из града в жегата, малко потворих, а сега ще ви покажа какво точно.Hi, I've been a little lazy these days, but I walked around town in the heat and I found time for a little creations.

Това са няколко сватбени плика за парички.
These are a few wedding envelopes for money.
На единия плик има листенца и мисля да се запиша в предизвикателството на "Двете Елши", което е с тема: Листо.
Току що се сетих че мога да участвам с посления плик в предизвикателството на
Pile it on, където темата е Пеперуди, буболечки и пчели.
At one of a wedding envelopes has leaves and I think to sign up for the challenge of "Two Elshi", which has a theme: Leaf.
I just thought that I could participate with the last envelope in Pile it on , because there the theme is butterflies, bugs and bees.
I apologize if there are mistakes but I use Google translator.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...